Sign in to follow this  
Mystic

Regulamin

1 post in this topic

§1. Postanowienia ogólne

 

1.1 Każdy gracz wchodząc na serwer zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go.

1.1 Regulamin jest własnością intelektualną serwera SkyBaseRP.PL

1.2 Administracja SkyBaseRP.PL zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o edycji.

1.3 Grając na serwerze FiveM SkyBaseRP.PL deklarujesz iż przeczytałeś regulamin i go akceptujesz.

1.6 Osobą decyzyjną jest człowiek który należy do szeregów administracji, jego decyzja jest zawsze ostateczna. Nie podlega dalszej dyskusji.

1.7 Administrator ma prawo karać za czyny które nie są uwzględnione w regulaminie, jeśli uważa że to jest słuszne.

1.8 Amnezja występuję tylko w momencie kiedy nie pomoże ci medyk

1.9 Dobrowolne donacje nie są możliwe do zwrócenia.

1.10 Osoby które wsparły serwer dobrowolną donacją są zobligowane do przestrzegania regulaminu tak jak wszyscy inni gracze.

1.11 Ranga donatora jest tylko upominkiem od administracji za dobrowolne wsparcie serwera. Donator może zostać zbanowany/wyrzucony/zablokowany tak jak każdy inny gracz.

1.12 Każda próba odzyskania pieniędzy które zostały wysłane jako dobrowolna donacja na rzecz rozwoju serwera będzie skutkowała zbanowaniem donatora

1.13 Donator to osoba która dobrowolnie wsparła serwer, nie posiada ona większych praw od gracza.

 

§2. Zasady Ogólne

 

2.1 Na serwerze zakazuje się używania wspomagaczy oraz wykorzystywania bugów w celu posiadania przewagi podczas rozgrywki.

2.2 Wszystkie błędy muszą być niezwłocznie zgłoszone na discordzie w odpowiednim dziale.

2.3 Na serwerze zakazuje się opuszczania akcji RP podczas jej trwania. Złamanie tego paragrafu grozi banem.

2.4 Jeśli akcja RP została opuszczona poprzez crash gry lub brak połączenia internetowego, należy to niezwłocznie zgłosić na discord na odpowiednim kanale (zalecamy też dodać screen na którym widnieje data oraz godzina.)

2.5 Gracz jest zobowiązany do przestrzegania i wykonywania poleceń administracji.

2.6 Zakazuje się posiadania w nazwie użytkownika reklamy innego serwera bądź platformy konkurencyjnej.

2.7 Zawsze podchodź z szacunkiem do innych graczy, tak aby oni szanowali Ciebie. 

2.8 Zabronione jest przechodzenie przez elementy mapy za pomocą animacji w celu uniknięcia akcji rp, schowania się przed policja itp.

2.9 Po zaćmieniu obowiązuje każdego obywatela immunitet 5 minutowy dzięki któremu nie może dojść do żadnej akcji RP powiązanej z przestępstwem, lub z udziałem LSPD (wyjątkiem jest dokończenie akcji RP która została rozpoczęta przed zaćmieniem).
2.10 Będąc w frakcji legalnej LSPD lub EMS zakazuje się korupcji bez zgody administracji wyższej Managment +.

 

§3. Rozgrywka

 

3.1 Serwer SkyBaseRP.PL  jest to serwer roleplay i obowiązują na nim wszystkie zasady związane z RP.

3.2 Do rozgrywki niezbędny jest sprawny mikrofon.

3.3 Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania komunikacji głosowej podczas gry w sprawach OOC. Nigdy nie wychodź z roli, nie pozwól aby coś wytrąciło cię z równowagi.

3.4 Do spraw OOC służy:

a) chat tekstowy "Local OOC",

b) chat tekstowy "OOC" (komenda /ooc -- w wyjątkowych sprawach!),

3.5 Zakazuje odradzania się w szpitalu po BW kiedy:

a) wezwano pomoc medyczna,

b) wezwano policję na miejsce zdarzenia,

c) chcesz uniknąć akcji RP.

3.6 Zakazuje się wtargnięcia w akcje RP innych osób gdy nie jesteś związany z tą sytuacja lub nie masz kontretnych powodów.

3.7 Zakazuje się kreowania postaci, która będzie utrudniać innym graczom grę.

3.8 Zakazuje się pozostawiania swojej postaci na dłużej niż 15 minut w celu zajęcia slota na serwerze.

3.9 Narracja podczas rozgrywki prowadzona jest poprzez komendy /me i /do. Podczas pisania na /do jest obowiązek mówienia tylko prawdy (kłamstwo jest karane).

3.11 Wyciąganie broni długiej musi zostać odegrane przez /me. To samo tyczy się przypadku kiedy wysiadamy z auta, broń można trzymać na kolanach, jednak podczas wysiadania z pojazdu trzeba odegrać jej wyciągnięcie.

3.12 Nie można rozpoznać osoby jeżeli jest ona zamaskowana oraz zmienia swój bądź danej postaci głos, czyli musi ubrać maskę oraz zmienić w jakikolwiek sposób głos.

3.13 Postacie odgrywające rolę LSPD lub EMS są zobowiązane do swojej pracy, oraz mają zakaz faworyzacji graczy. Jako LSPD  na swojej służbie nie możesz wykonywać nielegalnych akcji RP.

3.14 Aby otrzymać revive, gdy nie ma medyków należy odegrać baśkę w szpitalu. W innym przypadku nie otrzymasz revive!
3.15 Zakazuje się ubierania jakiegokolwiek hełmu dla zwykłych obywateli.

 

§4. Postać

 

4.1 Zakazuje się wykorzystywania imion i nazwisk sławnych osób rzeczywistych jak i fikcyjnych, np. Barack Obama czy John Wick.

4.2 Zakazuje się odgrywania postaci, która nie miałaby racji bytu w świecie realnym, np. Hulk, Spiderman itp.

4.3 Zakazuje się przekazywania lub pozbywania się majątku przed zaplanowanym uśmierceniem postaci lub przed zaprzestaniem gry.

4.4 Żeby wykonać CK musisz zgłosić to Administracji.

4.5 Gracz, którego postać straciła przytomność w wyniku akcji RP, zobowiązany jest do odgrywania tych obrażeń. Dodatkowo jeżeli medyk stwierdzi, że trzeba wrócić za określony czas do szpitala w celu np. zmiany opatrunku, należy się zgłosić.

4.6 Nazwa postaci musi składać się z anglojęzycznego imienia i nazwiska.

4.7 Zakazuje się odgrywania postaci chorej psychicznie bez zgody administracji wyższej.
4.8 Zakaz grania domyślną postacią [łysym aka kulą do kręgli] takie postacie odrazu będą banowane permamentnie na “trolling”.

 

§5. Przestępstwa

 

5.1 Zakazuje się dokonywania brutalnych przestępstw oraz napaści w miejscach nierealistycznych.

5.2 Aby kogoś porwać z miejsc publicznych musimy mieć do tego DOBRY powód. Każde porwanie musi być wcześniej zaplanowane. Obywatel, który nikomu nic nie zaszkodził i stoi w miejscu publicznym, a zostanie bez powodu porwany przez "gangstera" gdy ten chce sobie zrobić napad na bank, ma prawo zgłosić to później Administracji.

5.3 Zakazuje się okradania kont bankowych. Możliwością jest dobrze odegrana akcja RP.

5.4 Zakazuje się wzywania usług znajdujących się w telefonie w celu napadnięcia na jednostkę lub porwania.

5.5 Zabicie NPC jest traktowane jako przestępstwo.

5.6 W przypadku napadu na sklep lub bank w akcji może uczestniczyć maksymalnie 8 LSPD. Natomiast w przypadku napastników na napadzie może uczestniczyć

a) sklep min. 2, a max. 4 napastników

b) jubiler min 3, a max 4 napastników

c) bank min. 3, a max. 5 napastników

d) Human Labs 5, a max 8 napastników

e) Napad Typu legalna organizacja musi być

odegrany z licencjami faktycznie wykonanymi ooc i należy je wysłać na PW osobie która ma taką licencję zobaczyć

5.7 Jeżeli ktoś celowo ucieka do zielonej strefy aby uniknąć akcji RP dozwolone jest dokonanie takiej akcji w zielonej strefie.

5.8 Po zrobieniu na kimś BW osoba zabijająca ma obowiązek rozkuć poszkodowaną osobę. 

5.9 Do każdego napadu potrzebny jest przynajmniej jeden (oczywiście nie podstawiony) zakładnik oraz muszą zostać podjęte negocjacje z obu stron (wyjątkiem jest dobrze odegrana akcja IC).

5.10 Grupa lub gang może wykorzystywać maksymalnie 10 członków grupy lub gangu do odgrywania sytuacji roleplay.

5.11 W odbiciu konwoju może brać udział maksymalnie 10 osób pod warunkiem, że jest minimum 6 policjantów na służbie. Jeśli policjantów jest poniżej 6 to maksymalnie odbijających może być 8
5.12 Broń długą można używać tylko w napadach na bank:max 2 czyli np: AK-47 i POMPA na dwie osoby. Jeśli osoba będzie chodziła z bronią długą przy sobie bez akcji hostylnej zostanie zbanowana.
5.13 Zakazuje dokonywania się napadów przy pomocy: Helikopterów, samolotów wyjątkiem jest dobrze odegrana akcja uzgodniona z administracją wyższą.
5.14 Gangi,mafie, kartele nie mogą posiadać sojuszów z innymi organizacjami każdy działa na własną ręke
5.15 Zakaz odbijania do 50 metrów na szpitalu 

 

§6. Pojazdy

 

6.1 Zakazuje się lekkomyślnej jazdy w centrum miasta, jak i poza nim, np. odbijanie się od słupów.

6.2 Zakazuje się jazdy pojazdem nieprzystosowanym do podłoża, np. próba wjechania samochodem sportowym na górę chiliad.

6.3 Zakazuje się kradzieży pojazdów służb frakcyjnych bez powodu m.in. LSPD/EMS.
6.4 Zakazuje się lądowania helikopterem w miejscach do tego nie przeznaczonych: Parkingi główne, ulice nie są dla helikopterów. 

 

§7. Organizacje przestępcze:

 

7.1 Osoba pełniąca służbę jako ratownik medyczny/policjant nie może należeć do grupy przestępczej.

7.2 W jednej akcji gangu może być maksymalnie 10 osób. Wyjątek stanowią ustalone z administracja akcje oraz Wojny Gangów

7.3 Każda organizacja musi uzgodnić utworzenie organizacji z Mafią, w innym wypadku nie będzie uznawana za zarejestrowaną.

7.4 Żeby założyć organizacje potrzeba minimalnie  4 członków.

7.5 Organizacja przestępcza może zawrzeć sojusz lub wypowiedzieć konflikt innej grupie przestępczej.

7.6 Organizacja przestępcza musi wybrać ubiór, który będzie nosił każdy z członków. Strój musi być dobrze rozpoznawalny np. biały garnitur i białe spodnie.

7.7 Administrator ma prawo usunąć daną organizację w przypadku, którym złamie ona regulamin.

7.8 Organizacje przestępcze mogą kontrolować miejsca zbiórki opium/marihuany/kokainy/mety.

7.9 Każdy gang musi posiadać swój regulamin. Musi on być zatwierdzony przez administratora.

7.10 Na wyspie mogą być :

a) 1 Mafia

b) 3 Cartele

c) 5 Gangów

7.11 Szef Organizacji może każdemu z członków zrobić CK z skutkiem natychmiastowym za zgodą kogoś z Zarządu Serwera jeśli będzie uzasadnione to w RP

 

§8. Ważne pojęcia obowiązujące na serwerze:

 

IC (In Character) - Świat, w którym żyje nasza postać; kontent dotyczący bezpośrednio rozgrywki.

OOC (Out Of Character) - Świąt, w którym żyjemy my; wszystko co niezwiązane jest z rozgrywką.

MG (Meta Gaming) - Tak jak wcześniej wspomniałem. Jest to wykorzystywanie informacji OOC w IC.

PG (Power Gaming) - definiuje się to jako zmuszanie kogoś do akcji RP. Przykład : /me uderza Jacka tak mocno, że traci on przytomność.

BW (Brutally Wounded) - Wprowadzenie postaci w stan nieprzytomności wskutek odniesionych obrażeń.

VDM (Vehicle Deathmatch) - jest to rozjeżdżanie przypadkowych osób, które prowadzi do BW.

RDM (Random Deathmatch) - jest to strzelanie do przypadkowych osób, które prowadzi do BW.

CK (Character Kill) - Permanentne uśmiercenie postaci.

CN (Celebrity Name) - Imię i nazwisko postaci na podstawie imienia znanej osoby, np. Pablo Escobar, Barack Obama, etc.

NJ (Ninja Jacking) - Wyrzucenie kierowcy z pojazdu bez poprawnego odegrania akcji RP przy użyciu operatorów narracyjnych.

BH (Bunny Hop) - Bugowanie animacji skakania w celu szybszego przemieszczania się.

CB (Cop Baiting) - Prowokowanie policji, bez większego celu.

CL (Combat Log) - Wyjście z gry podczas akcji RP. Przykładowo: ściga Cię policja, więc robisz ALT+F4 w celu uniknięcia odpowiedzialności.

RK (Revenge Kill) - Nieuzasadniona zemsta po wyjściu ze szpitala na graczu, który doprowadził Cię do BW.

 

§9. Inicjacja

 

9.1 Inicjacja musi zostać rozpoczęta przez każdego członka akcji RP.

9.2 Dopiero po odpowiedniej inicjacji akcji RP możesz oddać strzały, inaczej będzie to traktowane jak RDM.

9.3 Aby przeprowadzić w pełni inicjacje musi zostać do tego wykorzystany czat głosowy.

9.4 Inicjację uważa się za zakończoną po:

a) wyraźnym komunikacie strony inicjującej,

b) utracie przytomności,

c) wyraźnym komunikacie Służb Państwowych. 

 

§10. Obywatel

 

10.1 Zakazuje się posiadania rzeczy powiązanych z LSPD/SWAT

a) munduru policyjnego,

b) broni dostępnej dla Policji, wyjątkiem jest broń długa, pistolet bojowy oraz taser.

10.2 Zakazuje się posiadania rzeczy powiązanych z EMS:

a) bandaży,

b) apteczek,

c) munduru medycznego,

10.3 Każdy obywatel jest zobowiązany do tego, aby mieć dowód oraz wizytówkę przy sobie. Nie ma wytłumaczeń, że się go zgubiło etc. Podczas BW dowód należy odgrywać za pomocą /do i /me.

10.4 Jeżeli pracujesz w legalnej pracy np. Krawiec, masz obowiązek poruszać się tylko samochodem firmowym.

10.5 Prowokowanie i/lub walka na zielonej strefie jest zabronione. 

11.1 Funkcjonariusz Policji ma prawo wylegitymować KAŻDEGO obywatela (oczywiście działa to w drugą stronę i Funkcjonariusz musi się wylegitymować na polecenie obywatela). Funkcjonariusz ma również prawo przeszukać obywatela, który jest zamaskowany.

11.2 Medycy serwera mają prawo, choć ograniczone, aby stosować PG. Prawo to dotyczy sytuacji, kiedy obywatel:

a) nie wykonuje poleceń medyka w szpitalu jak np. nie wylegitymowanie się czy okazanie nie aktualnego ubezpieczenia - należy wtedy zamknąć człowieka w sali i wezwać LSPD lub zmusić obywatela do okazania dokumentu przez komendę /do. Uwaga, zamknięcie siebie razem z kilkoma gangsterami może być potraktowane jako nieposzanowanie życia przez medyka.

b) wykazuje nadmierną agresję słowną

11.3 Żaden z policjantów nie może być skorumpowany, nawet poza służbą, natomiast medyk może być skorumpowany poza nią.

11.4 Medycy i funkcjonariusze nie mają prawa rozdawać ekwipunku, który mogą pozyskać ze szpitala lub z komendy.

11.5 Funkcjonariusze jak i medycy podczas służby mają obowiązek dojeżdżać na miejsce zdarzenia tylko przy użyciu pojazdów nadanych przez szpital lub komisariat. Wyjątkiem są zarządy danych frakcji.

11.6 Policja nie ma prawa zatrzymać w szpitalu obywatela po BW, jeśli do szpitala nie dowiozło go LSPD lub EMS.

11.7 Aby porwać medyka na służbie musi być ich najmniej 4 na służbie (tak, aby zostało 3 na służbie) oraz mamy do tego poważny powód RP.

11.8 Aby porwać policjanta na służbie musi być minimum 5 policjantów (wliczając tego porwanego). Wyjątkiem jest agresywne zachowanie policjanta w naszą stronę. 

11.9 Szpital to jedno z najważniejszych miejsc na wyspie, należy szanować pracę medyków i zachowywać się w sposób kulturalny, nie utrudniajac im pracy niepotrzebną pajacerką.

 

§12. Green Zone:

 

12.1 Na serwerze nie ma Green Zoneów są tylko miejsca immersyjne: Komenda, Szpital, Parkingi, Generalnie miejsca które są często zaludnione lub są w nich kamery.

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this